Adminbruker

Adminbruker Opprett nye brukere for å gi nye personer tilgang til adminfunksjoner og/eller adgang til lukkede områder.
Les mer her

Core-utvikler

Core-utvikler Opprett nye brukere for å gi nye personer tilgang til adminfunksjoner og/eller adgang til lukkede områder.
Les mer her

Forenklet bruker

Forenklet bruker Opprett nye brukere for å gi nye personer tilgang til adminfunksjoner og/eller adgang til lukkede områder.
Les mer her

Medlem

Medlem Bruk medlemsobjektet for å gi brukere tilgang til passordbeskyttede områder i websiden.
Les mer her

Serveradmin

Serveradmin Opprett nye brukere for å gi nye personer tilgang til adminfunksjoner og/eller adgang til lukkede områder.
Les mer her

Site-utvikler

Site-utvikler Opprett nye brukere for å gi nye personer tilgang til adminfunksjoner og/eller adgang til lukkede områder.
Les mer her