Layout

CSS Layout

CSS Layout Bygg opp design med HTML elementer, i hovedsak div'er benyttes og CSS stiler settes på disse. Det er også støtte for å bruke andre elementer enn DIV.
Les mer her

Tabell-layout (utgått)

Definer layout, rammeplassering og stiler i layoutdesigneren. Ansees som utgått i E-Site 3.2+, det anbefales her å bruke CSS layout istedet.
Les mer her

Feilsøking

Feilsøking Her finner du informasjon om vanlige CSS layout utfordringer og tips til hvordan du går løs på å løse disse.
Les mer her