Skjemaer

Når det skal lages skjemaer i websider anbefales det å benytte egendefinert skjema objektet.

Egendefinert og avansert

Anbefales fremfor mailskjema - Lag skjemaer med avansert validering. Alle innsendte skjemaer lagres på server og kan eksporteres til Excel. Med avansert skjema kan du lage brukerregistrering med mer, egendefinert skjema er mer begrenset mot hva slags objekttype skjemaet er knyttet opp mot.
Les mer her

Mailskjema

Bruk av egendefinert og avansert skjema anbefales fremfor mailskjema - Objekttypen er deaktivert som standard i versjon 3.2.2 og høyere. Kan aktiveres, men krever redigering i eksternt program. Kan evt. brukes for helt enkle skjemaer du ønsker tilsendt til pr. e-post. Innsendte skjemaer lagres ikke på server, eksport til excel går ikke.
Les mer her